Wpis blogowy

7 najważniejszych aktów prawnych regulujących transport drogowy towarów w UE

procedury celne

26 kwietnia, 2022

Zainteresował cię powyższy temat? Sprawdź nasze urządzenia na zamów.e-tollgps.pl

Towarowy transport drogowy - e-tollgps.pl

Prowadzenie działalności w branży transportowej wiąże się z koniecznością spełnienia wielu wymagań i dostosowania do rozmaitych przepisów prawa. Obecnie większość przepisów regulujących transport drogowy jest spójna dla wszystkich krajów UE, co stanowi spore ułatwienie. Poznaj najważniejsze akty prawne regulujące transport drogowy towarów w Unii Europejskiej.

Akty prawne regulujące transport drogowy w UE – podstawowe informacje

Aktów prawnych regulujących towarowy transport drogowy jest naprawdę sporo. Są to dokumenty przydatne szczególnie dla tych firm, które zajmują się międzynarodowym przewozem, ale nie tylko! Warto je znać również w kontekście transportu krajowego, ponieważ większość polskich przepisów wynika właśnie z regulacji UE. Należy mieć również na uwadze, że akty prawne regulujące transport drogowy bywają nowelizowane, a w związku z tym przepisy i wymogi wobec przewoźników się zmieniają. Poniżej znajdziesz zestawienie kilku najważniejszych dokumentów wraz z krótkim wyjaśnieniem, jakie kwestie omawiają i regulują.

Czytaj również: Własna firma transportowa – od czego zacząć, jakie są koszty, ile można zyskać?

1. Konwencja celna dotycząca międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencja TIR)

Konwencja celna dotycząca międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencja TIR) została sporządzona w Genewie dnia 14 listopada 1975 r. i jest aktem prawnym obowiązującym do dziś. Jest to jeden z ważniejszych dokumentów tego typu dla firm zajmujących się towarowym transportem drogowym. Celem jej powstania było uproszczenie procedur związanych z międzynarodowym przewozem towarowym. Zgodnie z jej ustaleniami przewóz z karnetem TIR nie wymaga między innymi przygotowywania dokumentacji celnej i znosi kontrolę przy przekraczaniu granic. Dzięki niej przewozy mogą się więc odbywać płynniej i sprawniej.

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

To rozporządzenie jest jednym z ważniejszych aktów prawnych regulujących transport drogowy międzynarodowy, ale również krajowy. Określa ono dostęp do zawodu przewoźnika drogowego i związane z tym obowiązki oraz ograniczenia. Obowiązuje wszystkich przedsiębiorców działających w tej branży mających siedzibę firmy na terenie Unii Europejskiej.

3. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym

Ten dokument jest bardzo istotny dla przewoźników, ponieważ określa wymagania dotyczące urządzeń rejestrujących, czyli tachografów. To za sprawą tego właśnie rozporządzenia przewoźnicy muszą monitorować przejazdy i aktywność kierowców za pomocą tachografów. Akt prawny określa dokładnie wszelkie związane z tym obowiązki oraz wymagania dotyczące samych urządzeń, ich instalacji czy kontroli. Był wielokrotnie zmieniany i uaktualniany, ale obowiązuje do dziś.

4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych ma na celu między innymi ujednolicenie zasad, na jakich odbywają się przejazdy na terenie Wspólnoty. Konsekwencją jego obowiązywania są między innymi limity czasu pracy dla kierowców. Najnowsze zmiany w tym dokumencie doprowadziły również do wprowadzenia Pakietu Mobilności i zmiany sposobu naliczania wynagrodzeń dla kierowców.

5. Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR)

Konwencja CMR sporządzona w Genewie 19 maja 1956 r. to jedna z ważniejszych umów międzynarodowych regulujących towarowy transport drogowy. To w niej zawarte są zapisy zobowiązujące do sporządzania listów przewozowych. Określa ona również kształt, treść i zasady przygotowywania tego typu dokumentów oraz odpowiedzialność przewoźnika. Ma zastosowanie, gdy przynajmniej jeden kraj (kraj nadania lub kraj docelowy) przystąpił do konwencji CMR. Przez Polskę została ona ratyfikowana w 1962 roku.

6. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) z 1957 r.

To kolejna bardzo ważna umowa międzynarodowa regulująca przewóz tzw. towarów niebezpiecznych. Dokument określa rodzaje towarów niebezpiecznych, dzieli je na grupy i określa zasady wymagane przy ich transporcie. Precyzuje, z jakimi środkami bezpieczeństwa musi się wiązać drogowy transport towarów, określa wymogi dotyczące stosowanych oznaczeń i wiele innych. Umowa obowiązuje dla przewozu krajowego i międzynarodowego, nie tylko w transporcie drogowym, ale również kolejowym czy wodnym (żeglugą śródlądową

ADR – transport towarów niebezpiecznych - e-tollgps.pl
ADR to jedna z ważniejszych międzynarodowych umów, związana z transportem towarów niebezpiecznych. Określa między innymi zasady ich oznakowania.

7. Umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP) Dz. U. 1984 Nr 49 poz. 254.

Kolejną ważną umową międzynarodowa jest konwencja ATP określająca warunki transportu szybko psujących się artykułów żywnościowych. Dokument obowiązuje w Polsce od 1984 roku. Reguluje między innymi kwestie związane z wyposażeniem pojazdów wykorzystywanych transporcie żywności, temperaturami, w jakich należy przewozić określone towary, a także pomiarami warunków i kontrolą pracy urządzeń chłodniczych czy grzewczych.

To oczywiście nie wszystkie akty prawne regulujące transport drogowy, a jedynie kilka z tych najważniejszych. Zajmujesz się międzynarodowymi przewozami? Sprawdź również następujący artykuł: Brexit i transport drogowy – jakie zmiany w przewozie towarów

Podobne Wpisy

e-TOLL OBU pod zapalniczkę

 • content

  Błyskawiczny montaż – wystarczy podłączyć do gniazda zapalniczki.

 • content

  Możliwość użytkowania w wielu pojazdach i swobodnego przenoszenia między nimi.

 • content

  Pełna funkcjonalność – monitorowanie pojazdów, integracja z systemami e-TOLL i SENT.

 • content

  Możliwość korzystania z roamingu (monitoring floty w całej UE).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

169 PLN/szt.

+23% VAT

Zamów

169 PLN/szt.

+23% VAT

Zamów

e-TOLL OBU do samodzielnego montażu

 • Wyjątkowo prosty montaż bezpośrednio do akumulatora.

 • Możliwość skorzystania z usługi profesjonalnego montażu (w cenie 99 zł).

 • Pełna funkcjonalność – monitorowanie pojazdów, integracja z systemami e-TOLL i SENT

 • Możliwość korzystania z roamingu (monitoring floty w całej UE).

Dowiedz się więcej