Wpis blogowy

Jak uzyskać licencję na transport międzynarodowy?

firma przewozowa

20 marca, 2023

Zainteresował cię powyższy temat? Sprawdź nasze urządzenia na zamów.e-tollgps.pl

Międzynarodowy transport towarów – e-tollgps.pl

Świadczenie usług transportowych pomiędzy różnymi państwami wymaga uzyskania specjalnego zezwolenia. Licencja na transport międzynarodowy jest wydawana tylko podmiotom, które spełnią określone warunki. Kto wydaje licencję na transport międzynarodowy, jak ją zdobyć, jakie są koszty? Sprawdź!

Kto wydaje licencje na transport międzynarodowy?

Licencja na transport międzynarodowy uprawnia do wykonywania działalności gospodarczej polegającej na realizowaniu międzynarodowych zleceń transportowych. Wykonywanie tego typu działalności bez zezwolenia grozi poważnymi konsekwencjami.

Kto wydaje licencje na transport międzynarodowy? W Polsce jest to Główny Inspektor Transportu Drogowego (GITD) i to właśnie do tego organu występuje się o jej wydanie. Aby uzyskać pozytywną decyzję, należy mieć również licencję krajową. Możliwe jest jednoczesne wnioskowanie o wydanie obu typów pozwoleń.

Licencja przewoźnika międzynarodowego – warunki uzyskania

Kto może uzyskać licencję przewoźnika międzynarodowego? Należy spełnić kilka warunków. Podmiot musi mieć:

 • certyfikat kompetencji zawodowych,
 • zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
 • siedzibę przedsiębiorstwa mieszczącą się w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Zezwolenie na transport międzynarodowy może być wydane tylko na podstawie wniosku złożonego z kompletem dokumentów. Są to:

 • wykaz pojazdów,
 • pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie licencji wspólnotowej i wypisów,
 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem,
 • oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej,
 • oświadczenie dotyczące kierowców,
 • oświadczenie o niekaralności za poważne naruszenie określone w art. 6 ust.1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 w tym najpoważniejsze naruszenie;
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) 1071/2009 (w związku z wymogiem dobrej reputacji).

Wniosek musi też zawierać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz zaświadczenie o spełnieniu wymogów zdolności finansowej dla wszystkich wskazanych pojazdów. Aby uzyskać licencję międzynarodową, należy wykazać posiadanie równowartości 9000 euro na pierwszy i 5000 euro na każdy kolejny pojazd wykorzystywany do realizacji transportu.

Sprawdź też: Karnet TIR – jak go uzyskać i ile to kosztuje?

Licencja na transport międzynarodowy – koszt

Koszt licencji międzynarodowej zależy od kilku czynników. Jednym z ważniejszych jest okres jej obowiązywania.

 • W przypadku wnioskowania o przyznanie licencji transportowej międzynarodowej na okres do 5 lat należy zapłacić 4000 zł. Każdy wypis to dodatkowy koszt 440 zł.
 • Wnioskując o przyznanie licencji na okres od 5 do 10 lat, należy zapłacić 8000 zł oraz 880 zł za każdy wypis.

Należy przy tym wyraźnie zaznaczyć, że każdy pojazd musi mieć osobny wypis z licencji. Dodatkowo może być konieczne uiszczenie zapłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w wysokości 1000 zł. Wyznaczenie pełnomocnika, który będzie mógł zająć się formalnościami w imieniu firmy, kosztuje kolejne 17 zł, które należy uiścić w formie opłaty skarbowej.

Licencja na transport międzynarodowy – koszt – e-tollgps.pl
Należy pamiętać, że wypis z licencji na transport międzynarodowy musi znaleźć się w każdym pojeździe przewoźnika. Dlatego oprócz kosztów uzyskania samego zezwolenia należy ponieść również koszt przygotowania wypisów.

Licencja na transport międzynarodowy – co robić w przypadku odmowy?

Po złożeniu wniosku o licencję na transport międzynarodowy należy poczekać na pozytywną decyzję (do miesiąca lub w uzasadnionych przypadkach do dwóch miesięcy). Zdarza się jednak, że jest ona odmowna. Co wówczas robić? Jeśli według GITD licencja międzynarodowa nie może być przyznana, można skorzystać z procedury odwoławczej. Należy w tym celu w ciągu 14 dni od daty doręczenia odmowy złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. W przypadku ponownego uzyskania negatywnej decyzji pozostaje już tylko złożenie skargi do sądu administracyjnego.

Czy GITD może cofnąć licencję międzynarodową?

W uzasadnionych przypadkach licencja międzynarodowa przewoźnika może być też cofnięta przed ustaniem okresu jej obowiązywania. GITD podejmuje takie decyzje najczęściej wobec przedsiębiorców, którzy przestają spełniać wymóg dobrej reputacji, czyli zostają skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne (nie tylko te związane z działalnością transportową). Cofnięcie koncesji na transport międzynarodowy jest też naturalną konsekwencją prawomocnego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

To jednak nie wszystko! Licencja międzynarodowa na przewóz rzeczy będzie też automatycznie cofnięta wskutek niewykonywania transportu drogowego przez okres co najmniej 6 miesięcy. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której przedsiębiorca zawiesi prowadzenie działalności zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o transporcie drogowym.

Gdy pojawią się zaległości w opłacie zobowiązań na rzecz Skarbu Państwa lub wobec kontrahentów, rażące naruszenia dotyczące czasu pracy i kwalifikacji kierowców lub zostaną wykryte próby „oszukania” tachografów, również można się spodziewać cofnięcia licencji międzynarodowej. Podobnie jest w przypadku użyczenia licencji osobom trzecim.

Transport międzynarodowy bez licencji – co grozi przewoźnikowi?

Wykonywanie transportu międzynarodowego bez odpowiedniej licencji grozi poważnymi konsekwencjami – w pierwszej kolejności finansowymi. W razie wykrycia takiego procederu wszczynane jest postępowanie administracyjne, a na przedsiębiorcę może być nałożona kara w wysokości nawet 12 000 zł. Występek może również utrudniać uzyskanie licencji w przyszłości zgodnie z zasadą dobrej reputacji.

Interesują Cię zagadnienia związane z transportem? Sprawdź nasze pozostałe artykuły na blogu.

Podobne Wpisy

e-TOLL OBU pod zapalniczkę

 • content

  Błyskawiczny montaż – wystarczy podłączyć do gniazda zapalniczki.

 • content

  Możliwość użytkowania w wielu pojazdach i swobodnego przenoszenia między nimi.

 • content

  Pełna funkcjonalność – monitorowanie pojazdów, integracja z systemami e-TOLL i SENT.

 • content

  Możliwość korzystania z roamingu (monitoring floty w całej UE).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

169 PLN/szt.

+23% VAT

Zamów

169 PLN/szt.

+23% VAT

Zamów

e-TOLL OBU do samodzielnego montażu

 • Wyjątkowo prosty montaż bezpośrednio do akumulatora.

 • Możliwość skorzystania z usługi profesjonalnego montażu (w cenie 99 zł).

 • Pełna funkcjonalność – monitorowanie pojazdów, integracja z systemami e-TOLL i SENT

 • Możliwość korzystania z roamingu (monitoring floty w całej UE).

Dowiedz się więcej