Wpis blogowy

Kary za brak viaTOLL – e-TOLL po nowemu

e-TOLL

29 czerwca, 2021

Zainteresował cię powyższy temat? Sprawdź nasze urządzenia na zamów.e-tollgps.pl

viaTOLL – kary - e-tollgps.pl

Kierowcy ciężarówek i autobusów są przyzwyczajeni do konieczności uiszczania opłat drogowych. Są również świadomi, że grożą im kary za brak viaTOLL lub nieodpowiednie czy też nieuczciwe korzystanie z systemu. Wkrótce jednak viaTOLL zniknie i będzie można korzystać tylko z systemu e-TOLL naliczającego opłaty za przejazd za pośrednictwem GPS. Czy wpłynie to w jakikolwiek sposób na konsekwencje nieprzestrzegania przepisów? Czy naliczane w systemach e-TOLL i viaTOLL kary będą takie same?

ViaTOLL – kary i obowiązki kierowców

Obecnie system viaTOLL jest obowiązkowy dla pojazdów samochodowych oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz dla autobusów, niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej. Bazuje on na zamontowanym w pojeździe nadajniku radiowym (viaBOX), który komunikuje się z bramownicami umieszczonymi nad płatnymi odcinkami dróg. Opłaty są obowiązkowe, a w przypadku naruszenia tego obowiązku użytkownik naraża się na karę administracyjną.

Kara za viaTOLL bywa naliczana w różnych sytuacjach, najczęściej są to:

 • brak rejestracji pojazdu w systemie viaTOLL – kara za brak viaTOLL wynosi 1500 zł dla większości pojazdów (500 zł dla pojazdu osobowego z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t);
 • nieodpowiednia instalacja urządzenia viaBOX – nieodpowiednia instalacja viaBOX może wpływać na zakłócenia w naliczaniu należnych opłat, co skutkuje karą administracyjną;
 • nieprawidłowe określenie kategorii pojazdu przy rejestracji – wysokość opłat viaTOLL zależy od kategorii pojazdu. Jej nieprawidłowe określenie może być więc uznawane za próbę oszustwa. Kara viaTOLL wynosi w tym przypadku 250 zł dla samochodów osobowych z przyczepą i 750 zł dla pozostałych pojazdów;
 • niewystarczające środki na koncie użytkownika – w przypadku kont przedpłaconych użytkownik zawsze musi się upewnić, iż na jego koncie znajduje się odpowiednia ilość środków. Stan konta można monitorować przez Internet, w aplikacji mobilnej, za pośrednictwem usługi SMS i w punktach viaTOLL. Nienaliczenie opłaty ze względu na brak wystarczających środków może skutkować karą administracyjną.

Kara za brak viaTOLL oraz większość pozostałych naruszeń stanowią odpowiedzialność właściciela lub posiadacza pojazdu. Na kierowcę może jedynie zostać nałożona kara za wprowadzenie do urządzenia nieprawidłowych danych o kategorii pojazdu.

ViaTOLL – taryfikator kar

W systemie viaTOLL taryfikator kar jest dość prosty. Opłata zależy od rodzaju przewinienia i klasy pojazdu. Naliczane w systemie viaTOLL kary mogą wynosić:

 • za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej – 500 zł dla samochodów osobowych z przyczepą i 1500 dla pozostałych kategorii pojazdu (odpowiedzialność ponosi jego właściciel lub posiadacz),
 • za wprowadzenie do urządzenia nieprawidłowych danych o kategorii pojazdu – 250 zł dla samochodów osobowych z przyczepą i 750 zł dla pozostałych kategorii pojazdów (odpowiedzialność ponosi kierowca),
 • za używanie urządzenia pokładowego viaBOX niezgodnie z przeznaczeniem – 250 zł dla samochodów osobowych z przyczepą i 750 zł dla pozostałych kategorii pojazdów (odpowiedzialność ponosi jego właściciel lub posiadacz),

Warto również wiedzieć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami na tego samego adresata sankcji nie może być nałożona więcej niż jedna kara za naruszenie tej samej kategorii w ciągu jednego dnia. Dlatego nie jest możliwe, aby w viaTOLL kara za każdą bramkę była naliczana oddzielnie.

Nawet jeśli na użytkownika została nałożona kara za brak viaTOLL, odwołanie jest możliwe. Na każdej decyzji administracyjnej widnieje pouczenie, zgodnie z którym użytkownikowi przysługuje możliwość odwołania się w ciągu 14 dni od momentu jej otrzymania. Kara może być uchylona, jeśli stwierdzi się, iż była nałożona niezgodnie z prawem. Zanim to jednak nastąpi użytkownik może być poproszony o złożenie wyjaśnień.

viaTOLL – kara za każdą bramkę - e-tollgps.pl

W przypadku nieprawidłowego działania lub braku rejestracji w systemie viaTOLL kara za każdą bramkę nie będzie naliczana. Jednej osobie może być bowiem naliczona tylko jedna kara w ciągu dnia za przewinienie określonego rodzaju.

Sprawdź również: Punkty viaTOLL znikają z mapy? Szereg zmian wraz z e-TOLL

Kary za brak viaTOLL i e-TOLL – co się zmieni?

Czy kary za brak viaTOLL będą też obowiązywać po przejściu na nowy system e-TOLL? Tak! Nowy sposób naliczania opłat również będzie obowiązkowy. Okres przejściowy, w którym będą działać oba systemy, ma się zakończyć 30 września 2021 roku. Po tej dacie osoby, które nie przejdą na e-TOLL mimo takiego obowiązku, mogą zostać ukarane. Więcej o nowym systemie tutaj: viaTOLL po nowemu – nie będzie korków na autostradach? Plusy rozwiązania

Wysokość kar reguluje, podobnie jak w przypadku viaTOLL, ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Warto zaznaczyć, że:

 • brak rejestracji w e-TOLL w wyznaczonym okresie przejściowym będzie skutkował nałożeniem kary w wysokości 1500 zł na wszystkie pojazdy lub zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t;
 • podanie nieprawidłowych danych właściciela, posiadacza albo użytkownika pojazdu będzie skutkowało naliczeniem opłaty karnej w wysokości 500 zł
 • wprowadzenie do rejestru nieprawidłowych danych pojazdu lub zespołu pojazdów oraz numeru referencyjnego urządzenia wykorzystywanego w pojeździe będzie skutkować karą wysokości 1500 zł;
 • natomiast 1000 zł zapłacą ci, którzy do rejestru nie dołączą niezbędnych dokumentów takich jak potwierdzenie danych pojazdu samochodowego (o ile tych danych nie zgłosili do centralnej ewidencji pojazdów) lub potwierdzenie złożenia zabezpieczenia w formie pieniężnej (w przypadku rozliczania w trybie z odroczoną płatnością).

Warto więc zawczasu zainteresować się nową wersją systemu viaTOLL i zadbać o jej prawidłowe wdrożenie!

Podobne Wpisy

e-TOLL OBU pod zapalniczkę

 • content

  Błyskawiczny montaż – wystarczy podłączyć do gniazda zapalniczki.

 • content

  Możliwość użytkowania w wielu pojazdach i swobodnego przenoszenia między nimi.

 • content

  Pełna funkcjonalność – monitorowanie pojazdów, integracja z systemami e-TOLL i SENT.

 • content

  Możliwość korzystania z roamingu (monitoring floty w całej UE).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

169 PLN/szt.

+23% VAT

Zamów

169 PLN/szt.

+23% VAT

Zamów

e-TOLL OBU do samodzielnego montażu

 • Wyjątkowo prosty montaż bezpośrednio do akumulatora.

 • Możliwość skorzystania z usługi profesjonalnego montażu (w cenie 99 zł).

 • Pełna funkcjonalność – monitorowanie pojazdów, integracja z systemami e-TOLL i SENT

 • Możliwość korzystania z roamingu (monitoring floty w całej UE).

Dowiedz się więcej