Wpis blogowy

Listy przewozowe w transporcie drogowym – rodzaje

listy przewozowe

24 stycznia, 2022

Zainteresował cię powyższy temat? Sprawdź nasze urządzenia na zamów.e-tollgps.pl

List przewozowy w transporcie drogowym - e-tollgps.pl

List przewozowy to podstawowy dokument niezbędny podczas realizacji usług transportu towarów. Stanowi dowód przyjęcia przesyłki do transportu przez przewoźnika, jest potrzebny do wydania towaru odbiorcy, przeprowadzenia odprawy celnej itp. Istnieją różne listy przewozowe. Poznaj ich rodzaje i sprawdź, do czego służą.

Co to jest list przewozowy?

Listy przewozowe stanowią podstawowy rodzaj dokumentów handlowych. Są one wydawane podczas przekazywania ładunków przewoźnikowi. Każdy taki dokument zawiera informacje dotyczące:

 • stron umowy – nadawcy, przewoźnika oraz odbiorcy,
 • momentu przyjęcia przesyłki do przewozu oraz przewidywanego miejsca jej wydania;
 • charakterystyki ładunku – rodzaju przewożonego towaru, jego ilości i masy.

Jest niezbędny do przeprowadzenia odprawy celnej. Pełni ponadto funkcje informacyjne i legitymacyjne. Natomiast w razie jakichkolwiek sporów pomiędzy stronami umowy może stanowić również dowód.

Listy przewozowe zazwyczaj przygotowuje się w czterech egzemplarzach. Są to:

 • oryginał (niebieski) – dla odbiorcy, 
 • wtórnik (czerwony) – dla nadawcy,
 • ceduła (zielony) – dla przewoźnika, służy do pokwitowania odbioru, 
 • grzbiet (czarny) – pozostaje w miejscu nadania do celów administracyjnych.

W transporcie stosuje się różne rodzaje listów przewozowych w zależności od zastosowanej metody przewozu (drogowa, kolejowa, wodna, powietrzna).

Sprawdź też: Zakres obowiązków kierowcy samochodu ciężarowego

Transport drogowy – list przewozowy CMR

W transporcie drogowym stosuje się międzynarodowy list przewozowy CMR. Jest on sporządzany przez nadawcę i to na nim spoczywa odpowiedzialność za podanie w dokumencie prawidłowych informacji. Przewoźnik ma jednak obowiązek sprawdzenia, czy zgadzają się one ze stanem faktycznym. List CMR powinno się wystawiać w trzech oryginalnych egzemplarzach (dla nadawcy, odbiorcy i przewoźnika) w języku kraju nadania i odpowiednich kolorach. Zwyczajowo sporządza się jednak również czwartą kopię (tzw. grzbiet).

List przewozowy CMR jest dowodem zawarcia umowy przewozu w ramach Konwencji CMR. Dotyczy ona transportu towaru między krajami, z których co najmniej jeden przystąpił do Konwencji, jeśli ma on charakter międzynarodowy i zarobkowy. Zasady Konwencji obowiązują wyłącznie w przypadku przejazdów drogowych.

Weryfikacja listu przewozowego CMR - e-tollgps.pl
List przewozowy CMR musi być sporządzony przez nadawcę, ale do obowiązków przewoźnika należy sprawdzenie, czy wskazane w nim informacje (przede wszystkim te dot. towaru) są zgodne ze stanem faktycznym.

Krajowy list przewozowy

Skoro powyższe zasady dotyczą wyłącznie transportu międzynarodowego, jak powinien wyglądać krajowy list przewozowy? Nie ma konkretnego wzoru, z którego powinni korzystać przewoźnicy. Przepisy wskazują jedynie na elementy, które musi zawierać taki dokument. Dlatego w przewozie krajowym można się spotkać z ich różnymi formami. Często list przewozowy krajowy jest sporządzany na wzór dokumentów CMR.

List przewozowy w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych – ADR

W przypadku realizowania transportu towarów niebezpiecznych (ADR) strony umowy transportowej muszą przestrzegać dodatkowych wymogów. Umowa europejska ADR wskazuje ponadto, jakie informacje muszą zawierać listy przewozowe. W przypadku przewozu zagranicznego należy stosować standardowy międzynarodowy list przewozowy CMR, a opis ładunku musi być sporządzony w dwóch językach:

 • języku kraju nadania,
 • po angielsku, francusku lub niemiecku (jeśli jeden z nich jest jednocześnie językiem kraju nadania, wystarczy opis w jednym języku).

W transporcie krajowym przepisy CMR nie obowiązują, a list przewozowy może mieć dowolną formę – pod warunkiem, że zawiera wymagane prawnie informacje. Umowa ADR również nie wskazuje konkretnego wzoru sporządzania dokumentów przewozowych. Zawiera jednak konkretne wymagania co do informacji, jakie muszą się w nich znaleźć.

Każda firma transportowa może opracować własny krajowy list przewozowy, również dla przewozów ADR. Dokument wystawiany dla przewozu towarów niebezpiecznych powinien zawierać:

 • oznakowanie nadawcy ( nazwę i adres),
 • oznakowanie odbiorcy ( nazwę i adres),
 • opis ładunku składający się z :
  • numeru UN poprzedzonego literami „UN”,
  • prawidłowej nazwy przewozowej,
  • dla materiałów klasy 1 – kodu klasyfikacyjnego, dla klasy 7 – numeru klasy, dla materiałów pozostałych klas – numerów wzorów nalepek,
  • grupy pakowania ( o ile została przypisana),
  • kodu przejazdu przez tunele,
  • liczby i określenia sztuk przesyłki,
  • całkowitej ilości (objętości, masy brutto lub netto) każdego z towarów niebezpiecznych mającego odrębny numer UN, odrębną nazwę przewozową lub odrębną grupę pakowania,
  • zapisu wymaganego na podstawie umowy specjalnej.

Ważna jest również kolejność zamieszczanych w opisie ładunku informacji. Musi ona być zgodna z kolejnością podaną powyżej.

Zarówno krajowy list przewozowy ADR, jak i list międzynarodowy są sporządzane przez nadawcę. Jeśli nawet powierzy on obsługę firmie zewnętrznej, ponosi pełną odpowiedzialność za treść i formę dokumentów.

Jesteś zainteresowany tego typu tematyką? Szukasz informacji na temat formalnych obowiązków firm przewozowych? Sprawdź również artykuł opisujący obowiązkowe dokumenty transportowe kierowcy wykonującego przewóz

Podobne Wpisy

e-TOLL OBU pod zapalniczkę

 • content

  Błyskawiczny montaż – wystarczy podłączyć do gniazda zapalniczki.

 • content

  Możliwość użytkowania w wielu pojazdach i swobodnego przenoszenia między nimi.

 • content

  Pełna funkcjonalność – monitorowanie pojazdów, integracja z systemami e-TOLL i SENT.

 • content

  Możliwość korzystania z roamingu (monitoring floty w całej UE).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

169 PLN/szt.

+23% VAT

Zamów

169 PLN/szt.

+23% VAT

Zamów

e-TOLL OBU do samodzielnego montażu

 • Wyjątkowo prosty montaż bezpośrednio do akumulatora.

 • Możliwość skorzystania z usługi profesjonalnego montażu (w cenie 99 zł).

 • Pełna funkcjonalność – monitorowanie pojazdów, integracja z systemami e-TOLL i SENT

 • Możliwość korzystania z roamingu (monitoring floty w całej UE).

Dowiedz się więcej