Wpis blogowy

System SENT – regulacje prawne, lista towarów

firma transportowa

1 września, 2021

Zainteresował cię powyższy temat? Sprawdź nasze urządzenia na zamów.e-tollgps.pl

Transport towarów – cysterna - e-tollgps.pl

Dotyczący przewozu tzw. towarów wrażliwych system SENT nie jest nowością, ponieważ obowiązuje już od 2017 roku. Wciąż wywołuje jednak pewne wątpliwości. Nie wszyscy wiedzą, kogo dokładnie dotyczy i go stosować. Dowiedz się, jakie towary wchodzą w zakres SENT, na czym polega korzystanie z systemu i jakie przepisy warto znać.

Co to jest SENT?

System SENT dotyczy przewozu towarów wrażliwych. Obowiązek jego stosowania został wprowadzony Ustawą z dnia 9 marca 2017 roku o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Mimo iż przepisy od tej pory były kilkakrotnie nowelizowane, nadal jest to najważniejszy akt prawny dotyczący SENT. Warto również zaznaczyć, że zasady te wprowadzono w celu uszczelniania systemu podatkowego, zwiększenia wpływów do budżetu z tytułu VAT i ukrócenia praktyk polegających na jego wyłudzaniu.

Duża ciężarówka na autostradzie – transport drogowy - e-tollgps.pl
SENT to zaawansowany system monitorowania mający na celu przede wszystkim uszczelnienie systemu podatkowego i zapobieganie wyłudzeniom. Nakłada on dodatkowe obowiązki na wszystkich uczestników procesu transportowego – firmę przewozową, dostawcę i nabywcę.

System SENT – jak to działa?

Na podstawie ustawy SENT, jeśli przewoźnik ma zamiar zrealizować przewóz towarów wrażliwych, musi dokonać odpowiedniego zgłoszenia w dedykowanym systemie. Ponadto system monitorowania drogowego przewozu towarów wymaga ciągłego przesyłania danych geolokalizacyjnych środka transportu, którym są transportowane owe towary. W tym celu należy korzystać z Zewnętrznego Systemu Lokalizacji (ZSL) zamontowanego w pojeździe lub specjalnej aplikacji mobilnej udostępnianej przez Ministerstwo Finansów.

Warto przy tym zwrócić uwagę, że aplikacja jest rozwiązaniem stosowanym zdecydowanie rzadziej niż ZSL. Ma to związek przede wszystkim z trudnościami związanymi z jej praktycznym zastosowaniem. Jest to metoda najtańsza, ale wiążąca się z rozmaitymi zagrożeniami, takimi jak problemy z zasilaniem urządzenia mobilnego, problemy z łącznością czy też problemy z działaniem samej aplikacji. Zewnętrzne Systemy Lokalizacji są pod tym względem znacznie bardziej praktyczne, a także w zasadzie niezawodne. Ponadto wykorzystuje się je również do optymalizacji pracy, np. poprzez monitorowanie kierowców, kontrolę zużycia paliwa itp.

Sprawdź też: Obowiązkowe dokumenty transportowe kierowcy wykonującego przewóz

Kogo dotyczy system SENT?

System SENT jest skierowany nie tylko do przewoźników, ale również do wszystkich innych podmiotów biorących udział w transakcji obejmującej towary wrażliwe. Nabywca i dostawca również zobowiązują się do dokonywania zgłoszeń. Ustawa SENT dotyczy osób fizycznych i prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą i zajmujących się przewozem towarów zaliczanych do wrażliwych. Należy pamiętać, że zgłoszenia SENT dokonuje się tylko przez wyznaczonego do tego zadania osobę – może to być sam właściciel firmy lub upoważniony przez niego (na piśmie) pracownik.

Monitorowaniu w ramach systemu zgodnie z ustawą SENT podlegają:

 • przemieszczenia dokonywane w związku z dostawami krajowymi;
 • przemieszczenia dokonywane w związku z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów oraz eksportem, rozpoczynające się na terytorium kraju;
 • przemieszczenia dokonywane w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów oraz importem, rozpoczynające się odpowiednio na terytorium kraju członkowskiego UE bądź państwa trzeciego;
 • przemieszczenia przez terytorium kraju, czyli przemieszczenia zaczynające się w jednym państwie członkowskim UE a kończące się w innym państwie członkowskim lub trzecim.

Istnieją jednak również wyjątki. Pod system SENT nie podpada transport towarów wrażliwych w ramach:

 • przesyłek przewożonych przez operatorów pocztowych w paczkach pocztowych;
 • przesyłek objętych procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania lub wywozu, powrotnym wywozem;
 • przesyłek przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem systemu EMCS.

SENT – jakie towary wymagają zgłaszania i monitorowania?

Ustawa o SENT dokładnie określa, jakie towary muszą być monitorowane podczas transportu. Zgodnie z wytycznymi są to:

 • paliwo silnikowe i jego pochodne, paliwo opałowe, oleje i preparaty smarowe wykorzystywane jako dodatek do paliw silnikowych;
 • alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu wyższej lub równej 80%, a także alkohol etylowy całkowicie skażony;
 • wyroby zawierające alkohol etylowy, w tym odmrażacze, rozpuszczalniki oraz rozcieńczalniki;
 • susz tytoniowy.

Przeczytaj również: Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym – warunki

Lista może być jednak rozszerzana. Przykładowo Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów ustanowiło obowiązek dokonywania zgłoszenia SENT przy przewozie:

 • olejów roślinnych i tłuszczów,
 • bibułek papierosowych i taśm formujących, stosowanych do maszynowej produkcji papierosów.

Dlatego należy monitorować informacje dotyczące nowelizacji ustawy oraz dodatkowych aktów prawnych mogących zmieniać obowiązujące przepisy i aktualny wykaz towarów SENT, pamiętając, że nieznajomość prawa nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania. Za wszelkie naruszenia w tym obszarze grożą zaś wysokie kary finansowe. Ponadto możliwe jest zatrzymanie środka transportu oraz towaru do chwili wyjaśnienia sprawy. 

Chcesz wiedzieć więcej o przepisach i aktualnych zasadach regulujących krajowy i europejski transport drogowy? Zapraszamy na nasz blog!

Podobne Wpisy

e-TOLL OBU pod zapalniczkę

 • content

  Błyskawiczny montaż – wystarczy podłączyć do gniazda zapalniczki.

 • content

  Możliwość użytkowania w wielu pojazdach i swobodnego przenoszenia między nimi.

 • content

  Pełna funkcjonalność – monitorowanie pojazdów, integracja z systemami e-TOLL i SENT.

 • content

  Możliwość korzystania z roamingu (monitoring floty w całej UE).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

169 PLN/szt.

+23% VAT

Zamów

169 PLN/szt.

+23% VAT

Zamów

e-TOLL OBU do samodzielnego montażu

 • Wyjątkowo prosty montaż bezpośrednio do akumulatora.

 • Możliwość skorzystania z usługi profesjonalnego montażu (w cenie 99 zł).

 • Pełna funkcjonalność – monitorowanie pojazdów, integracja z systemami e-TOLL i SENT

 • Możliwość korzystania z roamingu (monitoring floty w całej UE).

Dowiedz się więcej