Wpis blogowy

Własna firma transportowa – od czego zacząć, jakie są koszty, ile można zyskać?

firma transportowa

24 stycznia, 2022

Firma transportowa – ciężarówki na parkingu - e-tollgps.pl

Zapotrzebowanie na usługi transportowe jest obecnie bardzo duże. Nic więc dziwnego, że wiele osób myśli o rozpoczęciu własnej działalności na tym polu. Aby jednak Twoja firma transportowa mogła odnieść sukces, musisz się poważnie przygotować do jej założenia. Dowiedz się, od czego zacząć tego typu biznes i ile kosztuje założenie firmy transportowej. Sprawdź również, na jakie zyski możesz liczyć.

Własna działalność transportowa – warunki

Zapotrzebowanie na usługi transportowe jest wysokie, ale trzeba pamiętać, że ta dziedzina wiąże się też z dużą konkurencją. Dlatego tak ważne jest dobre rozpoczęcie działalności. Wymaga to właściwego, starannego przygotowania. Od czego zacząć? Trzeba pamiętać, że każda firma transportowa podlega wielu regulacjom prawnym.

Jej założenie i prowadzenie wymaga spełnienia określonych warunków, szczególnie w przypadku chęci prowadzenia działalności polegającej na przewozie towarów pojazdami o masie przekraczającej 3,5 tony. Wówczas potrzebna jest licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. W celu jej zdobycia należy spełnić następujące warunki:

 • właściciel firmy nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne, skarbowe lub przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu;
 • przeciwko właścicielowi firmy nie wydano prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego;
 • przynajmniej jedna z osób zarządzających firmą lub osoba zarządzająca w firmie transportem drogowym ma certyfikat kompetencji zawodowych;
 • firma transportowa musi mieć odpowiednią sytuację finansową – wymagane jest udokumentowanie środków pieniężnych o równowartości 50 000 euro za pomocą rocznego sprawozdania finansowego albo dokumentów potwierdzających dysponowanie środkami pieniężnymi, akcjami, nieruchomościami, gwarancjami lub poręczeniami bankowymi;
 • firma musi dysponować odpowiednią bazą eksploatacyjną – to znaczy miejscem wyposażonym w sprzęt i urządzenia umożliwiające prowadzenie działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły

Certyfikat kompetencji zawodowych można uzyskać po zdaniu egzaminu w Instytucie Transportu Samochodowego lub udowodnieniu zdobycia wykształcenia wyższego w dziedzinie transportu. Ukończenie studiów, których program częściowo pokrywa się z zagadnieniami egzaminacyjnymi, uprawnia do zwolnienia tylko z tych zagadnień egzaminacyjnych.

O licencję należy się ubiegać już po założeniu firmy, ale jest to zagadnienie, które trzeba brać pod uwagę na wstępie. Certyfikat kompetencji zawodowych można zdobyć wcześniej.

Założenie firmy transportowej krok po kroku

Jak w praktyce wygląda założenie firmy transportowej? Kolejne kroki prezentują się następująco:

 1. rejestracja działalności:
  • wybór formy prawnej i wpis do CEiDG lub KRS (PKD: 49.41.Z – transport drogowy towarów) wraz ze wskazaniem siedziby firmy,
  • wybór formy opodatkowania,
  • zgłoszenie do ZUS,
  • założenie konta firmowego,
 2. uzyskanie licencji transportowej (zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji wspólnotowej pozwalającej na realizację przewozów międzynarodowych):

złożenie wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami (m.in. certyfikat kompetencji zawodowych, potwierdzenie sytuacji finansowej firmy, oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej, zaświadczenia o niekaralności, wykaz pojazdów).

Dopiero po wypełnieniu wszystkich tych formalności można rozpocząć działalność. Warto zawczasu przygotować się na to, że takie procedury mogą trochę trwać. Ponadto trzeba zdawać sobie sprawę z tego, ile kosztuje założenie firmy transportowej.

Czytaj też: Zakres obowiązków kierowcy samochodu ciężarowego

Koszt założenia firmy transportowej

Nie da się zaprzeczyć, że koszt założenia firmy transportowej jest wysoki w porównaniu z wieloma innymi typami działalności. Składa się na niego wiele elementów. Niektóre z wydatków można jednak obniżyć, np. korzystając z form finansowania takich jak leasing.

Przy zakładaniu firmy transportowej należy uwzględnić m.in.:

 • koszt założenia działalności – np. wpisu do KRS,
 • koszt uzyskania uprawnieńlicencji na wykonywanie transportu (do 8 tys. zł w przypadku licencji wspólnotowej nadawanej na okres powyżej 5 lat), certyfikatu kompetencji zawodowych (od 300 do 800 zł),
 • koszty bazy eksploatacyjnej – zmienne w zależności od tego, czy teren, budynki i sprzęt są kupowane na własność, czy też wynajmowane,
 • koszt samochodów – zmienny w zależności od liczebności floty i sposobu finansowania (zakup za gotówkę, kredyt, leasing),
 • koszt ubezpieczenia (OC, AC, Polisa Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika) – w zależności od liczebności i rodzaju floty,
 • koszt wyposażenia pojazdów w tachografy i urządzenia do obsługi systemu e-TOLL – do kilku tys. zł za każdy pojazd,
 • koszty zatrudnienia pracowników,
 • koszty marketingowe.

Trzeba pamiętać, że firma transportowa wymaga wyłożenia nie tylko dużej kwoty „na start” (od co najmniej ok. 50 tys. zł w przypadku niewielkiej działalności jednoosobowej do kilkuset tys. zł w przypadku większego biznesu), ale również generuje wysokie stałe koszty (chociażby utrzymania pojazdów i pracowników). Dlatego jest to biznes dla tych, którzy dysponują odpowiednim kapitałem.

Ciężarówka na drodze – jednoosobowa firma transportowa - e-tollgps.pl
Koszt założenia firmy transportowej bywa bardzo wysoki. Dlatego wiele osób decyduje się na rozpoczęcie działalności na niewielką skalę. Jednoosobowa firma transportowa może być dobrym pomysłem, ale wymaga stałych inwestycji w rozwój.

Firma transportowa – zarobki

Czy to się opłaca? Czy warto ponosić tak wysokie koszty początkowe, a następnie koszty prowadzenia firmy transportowej? To oczywiście zależy od wielu czynników – między innymi od odpowiedniego zarządzania biznesem. W początkowej fazie działalności znalezienie dużych klientów może być wyzwaniem. Wszelkie przychody powinno się natomiast inwestować w rozwój. Dlatego trzeba wziąć pod uwagę, że firma transportowa może przynosić zadowalający zysk „na czysto” dopiero po dłuższym czasie. Jaki? To zależy od jej wielkości i typu realizowanych zleceń, ale górna granica właściwie nie istnieje.

Jeśli tylko będziesz stawiać na rozwój i podejmować odpowiednie decyzje, możesz cieszyć się bardzo dochodowym biznesem. Trzeba jednak również wiedzieć, że wiele przedsiębiorstw transportowych nie radzi sobie na konkurencyjnym rynku.

Pamiętaj, że wsparcie dla Twojego biznesu zapewnią urządzenia do monitoringu GPS i obsługi e-TOLL z naszej oferty!

Podobne Wpisy