Wpis blogowy

Jak zatrudnić kierowcę z Ukrainy – dokumenty, formalności, procedury

kierowcy z Ukrainy

27 czerwca, 2022

Zainteresował cię powyższy temat? Sprawdź nasze urządzenia na zamów.e-tollgps.pl

Jak zatrudnić kierowcę z Ukrainy? – e-tollgps.pl

Napływ pracowników z Ukrainy do Polski to dla borykającej się z problemami kadrowymi branży transportowej prawdziwe wybawienie. Trzeba jednak pamiętać, że zatrudnienie kierowcy z Ukrainy wiąże się z nieco bardziej skomplikowanymi formalnościami niż w przypadku pracownika z Polski. Na czym dokładnie polegają procedury? Jakie dokumenty są potrzebne? Wyjaśniamy.

Zatrudnienie kierowcy z Ukrainy – potrzebne dokumenty

Kierowcy z Ukrainy szukają pracy w Polsce coraz częściej. Właściciele firm transportowych zazwyczaj przyjmują ich z otwartymi ramionami. Trzeba jednak wiedzieć, że kierowca z Ukrainy, który chce podjąć w Polsce legalne zatrudnienie, musi przedstawić odpowiednie dokumenty. Są to przede wszystkim: zezwolenie na pobyt i dokument potwierdzający prawo do wykonywania pracy.

Zezwolenie na pobyt w Polsce (wiza)

Zezwolenie na pobyt w praktyce przyjmuje najczęściej formę wizy pracowniczej krajowej typu D, cel 05a, 05b lub 06. Z takim dokumentem ukraiński kierowca może przekroczyć granicę Polski oraz mieszkać i pracować na jej obszarze.

Potwierdzenie prawa do wykonywania pracy

Jeśli chodzi o prawo do wykonywania pracy, mogą je potwierdzać różne dokumenty. Najlepszym rozwiązaniem jest postaranie się o zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową lub też zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Możliwe jest również zatrudnienie kierowcy z Ukrainy na podstawie oświadczenia od pracodawcy o powierzeniu wykonywania pracy. Jest to procedura umożliwiająca wykonywanie pracy w Polsce bez zezwolenia, ale jedynie przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy (niezależnie od liczby pracodawców).

Aby z niej skorzystać, należy w urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego lub siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy złożyć oświadczenie zawierające:

 • nazwę zawodu,
 • miejsce wykonywania pracy,
 • datę rozpoczęcia i okres wykonywania pracy,
 • rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy oraz wysokość wynagrodzenia brutto za pracę,
 • informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy oraz o zapoznaniu się z przepisami związanymi z pobytem i pracą cudzoziemców.

Oświadczenie można złożyć za pomocą formularza dostępnego w urzędach pracy – stacjonarnie lub online. W połączeniu z pozwoleniem na pobyt w Polsce deklaracja stanowi wystarczający dokument pozwalający kierowcy z Ukrainy na podjęcie pracy.

Czytaj też: Czas pracy kierowcy tira – przepisy, kontrola, optymalizacja

Kierowcy z Ukrainy szukają pracy w Polsce – e-tollgps.pl
Zatrudnienie kierowcy z Ukrainy wymaga przejścia przez nieco więcej formalności, ale wbrew pozorom nie są one skomplikowane. Co więcej, od marca 2022 roku obowiązują łagodniejsze zasady zatrudniania obywateli Ukrainy.

Jak zatrudnić kierowcę z Ukrainy – instrukcja krok po kroku

W jakiej kolejności należy załatwiać formalności pozwalające na zatrudnienie kierowcy z Ukrainy? Standardowa procedura przebiega według poniższych kroków.

 1. Uzyskanie zezwolenia na pobyt w Polsce – pracownik z Ukrainy musi postarać się o uzyskanie tytułu pobytowego.
 2. Uzyskanie zezwolenia na pracę albo złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy – o zezwolenie na pracę dla ukraińskiego kierowcy ubiega się pracodawca. Złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy również leży w gestii zatrudniającego. Należy pamiętać, że ukraiński kierowca może otrzymać zezwolenie na pracę tylko wtedy, gdy ma odpowiedni dokument pobytowy (wizę z prawem do pracy lub zezwolenie na pobyt czasowy i wydaną na jego podstawie kartę pobytu).
 3. Podpisanie umowy – np. umowy o pracę lub umowy-zlecenia. Uwaga: umowa powinna być napisana w języku zrozumiałym dla osoby, która będzie wykonywać pracę.
 4. Pozyskanie świadectwa kierowcy – dokument na wniosek pracodawcy wydaje Główny Inspektor Transportu Drogowego. Świadectwo kierowcy jest potrzebne wyłącznie dla kierowców międzynarodowych.
 5. Uzyskanie przez ukraińskiego kierowcę świadectwa kwalifikacji zawodowej – wydawane jest po szkoleniu okresowym lub kursie kwalifikacji wstępnej przeznaczonym dla kierowców samochodów ciężarowych lub autobusów.
 6. Uzyskanie polskiego prawa jazdy – ukraiński kierowca może jeździć na podstawie dokumentu ze swojego kraju tylko przez pierwsze 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia pobytu czasowego lub stałego w Polsce. Po upływie tego czasu konieczne jest zdanie egzaminu państwowego i wyrobienie polskiego prawa jazdy.
 7. Uzyskanie orzeczenia lekarskiego i przejście badań psychologicznych – ostatnim etapem jest skierowanie pracownika na badania poświadczające zdolność do wykonywania zawodu kierowcy (badania medycyny pracy).

Czytaj też: Zakres obowiązków kierowcy samochodu ciężarowego

Zatrudnienie ukraińskiego kierowcy – wyjątkowe zasady ze względu na konflikt zbrojny w Ukrainie

Warto jednak wiedzieć, że obecnie obowiązują nieco łagodniejsze restrykcje w zatrudnianiu obywateli Ukrainy. Na mocy Ustawy z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 roku mogą legalnie przebywać i pracować na jej terytorium – bez konieczności posiadania zezwolenia. Kierowcy z Ukrainy podlegający zapisom specustawy mogą podjąć zatrudnienie na podstawie zezwolenia na pracę, oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, ale także powiadomienia o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy. Wystarczy, że pracodawca zgłosi zatrudnienie w urzędzie pracy w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia pracy.

Interesuje Cię więcej porad i informacji o branży transportowej? Sprawdź pozostałe artykuły na naszym blogu!

Podobne Wpisy

e-TOLL OBU pod zapalniczkę

 • content

  Błyskawiczny montaż – wystarczy podłączyć do gniazda zapalniczki.

 • content

  Możliwość użytkowania w wielu pojazdach i swobodnego przenoszenia między nimi.

 • content

  Pełna funkcjonalność – monitorowanie pojazdów, integracja z systemami e-TOLL i SENT.

 • content

  Możliwość korzystania z roamingu (monitoring floty w całej UE).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

169 PLN/szt.

+23% VAT

Zamów

169 PLN/szt.

+23% VAT

Zamów

e-TOLL OBU do samodzielnego montażu

 • Wyjątkowo prosty montaż bezpośrednio do akumulatora.

 • Możliwość skorzystania z usługi profesjonalnego montażu (w cenie 99 zł).

 • Pełna funkcjonalność – monitorowanie pojazdów, integracja z systemami e-TOLL i SENT

 • Możliwość korzystania z roamingu (monitoring floty w całej UE).

Dowiedz się więcej